Το κάπνισμα συνδέεται με υπογονιμότητα και πρόωρη εμμηνόπαυση

Το κάπνισμα συνδέεται με υπογονιμότητα και πρόωρη εμμηνόπαυση

Το κάπνισμα και η παθητική έκθεση στον καπνό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πρόωρη εμμηνόπαυση και υπογονιμότητα στις γυναίκες, αναφέρει νέα έρευνα.  

Τα οιστρογόνα σχετίζονται και με την ημικρανία των αντρών

Τα οιστρογόνα σχετίζονται και με την ημικρανία των αντρών

Ενώ είναι γνωστό ότι τα οιστρογόνα παίζουν ρόλο στην ημικρανία των γυναικών, νέα έρευνα δείχνει ότι η συγκεκριμένη ορμόνη μπορεί ενδεχομένως να παίζει ρόλο και στην ημικρανία των α...

Πόσα πρέπει να είναι τα κιλά της εγκυμοσύνης;

Πόσα πρέπει να είναι τα κιλά της εγκυμοσύνης;

Η διατροφική παρακολούθηση για μια υγιή και ισοζυγισμένη διατροφή, η σωματική άσκηση και η στενή παρακολούθηση του βάρους της μητέρας πριν από τη σύλληψη αλλά και κατά τη διάρκεια ...

Σιωπηλή θυρεοειδίτιδα

Η ανώδυνη (painless) ή σιωπηλή (silent) θυρεοειδίτιδα πρωτοπεριγράφηκε τη δεκαετία του ‘70, έφθασε στο μέγιστό της τη δεκαετία του ‘80 (βιβλιογραφικά αποτελούσε περίπου το 15% των περιπτώσεων υποθυρεοειδισμού) ενώ σήμερα περιγράφεται λιγότερο συχνά. Από ορισμένους ερευνητές, πλέον θεωρείται παραλλαγή της υποξείας θυρεοειδίτιδας και σύμφωνα με άλλους ποικιλία της Θ.Η. Η σιωπηλή θυρεο¬ειδίτιδα εκδηλώνεται με σημεία και συμπτώματα παροδικού υπερθυρεοειδισμού που εμφανίζεται απότομα σε αντίθεση με την ν. Graves. Οι ασθε-νείς έχουν μικρή, ανώδυνη βρογχοκήλη, χαμηλή πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου και ιστολογικά πιο εκτεταμένη λεμφοκυτταρική διήθηση από ότι στη Θ.Η., με εκτεταμένη ρήξη θυλακίων.
Οι ασθενείς διέρχονται από τρεις κλινικές φάσεις, την υπερθυρεοειδική όπου οι Τ4, Τ3 είναι αυξημένες και η TSH κατασταλμένη, την ευθυ¬ρεοειδική και την υποθυρεοειδική. Η υπερθυρεο¬ειδική φάση διαρκεί 2-4 μήνες. Η ΤΚΕ είναι χα-ρακτηριστικά φυσιολογική, ενώ τα αντιθυρεοειδι¬κά αντισώματα δεν ανιχνεύονται στην πλειονότη¬τα των ασθενών ή εάν ανεβρεθούν είναι σε χα¬μηλούς τίτλους.
Διακρίνονται δύο μορφές silent θυρεοειδίτιδας.
Η σποραδική μορφή η οποία είναι πιο συχνή στο μέσο της 4ης δεκαετίας και η θυρεοειδίτιδα της λοχείας (post partum thyroiditis).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάπτυξη - Σχεδίαση: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ