Η σχέση διαβήτη τύπου 2 με την ηπατική νόσο

Η σχέση διαβήτη τύπου 2 με την ηπατική νόσο

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή ηπατική νόσο σε σχέση με τους μη διαβητικούς, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Παιδική παχυσαρκία προκαλεί το μητρικό κάπνισμα κατά την κύηση

Παιδική παχυσαρκία προκαλεί το μητρικό κάπνισμα κατά την κύηση

Νέα Υόρκη. Οι γυναίκες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι υπέρβαρες στα πρώιμα στάδιά της, είναι πιθανότερο να αποκτήσουν παιδιά που θα εξελιχθούν σε παχύσαρκ...

Το κάπνισμα και ο διαβήτης συνδέονται με συσσώρευση ασβεστίου στον εγκέφαλο

Το κάπνισμα και ο διαβήτης συνδέονται με συσσώρευση ασβεστίου στον εγκέφαλο

Το κάπνισμα και ο διαβήτης θα μπορούσαν να αυξάνουν τον κίνδυνο μη φυσιολογικής συσσώρευσης ασβεστίου στον εγκέφαλο, αναφέρει νέα έρευνα από την Ολλανδία.

Η Αντίσταση στην Ινσουλίνη Προκαλεί Φλεγμονή στον Λιπώδη Ιστό

Η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον διαβήτη τύπου 2. Στον λιπώδη ιστό, η μεσολαβούμενη από την παχυσαρκία αντίσταση στην ινσουλίνη, συσχετίζεται με τη συσσώρευση προφλεγμονωδών μακροφάγων και φλεγμονής. Ωστόσο, η αιτιώδης σχέση αυτών των γεγονότων είναι ασαφής.
Στην παρούσα μελέτη αναφέρεται ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη που προκαλείται από παχυσαρκία σε ποντικούς, προηγείται της συσσώρευσης μακροφάγων και της φλεγμονής στον λιπώδη ιστό. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ποντικού που συνδυάζει γενετικά επαγόμενη, ειδική λιπώδη αντίσταση στην ινσουλίνη (mTORC2-knockout) και προκαλούμενη από δίαιτα παχυσαρκία, διαπιστώθηκε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί τοπική συσσώρευση προφλεγμονωδών μακροφάγων. Μηχανιστικά, η αντίσταση στην ινσουλίνη στα λιποκύτταρα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή της πρωτεΐνης MCP1, η οποία προσλαμβάνει μονοκύτταρα και ενεργοποιεί προφλεγμονώη μακροφάγα.
Συμπερασματικά, η αντίσταση στην ινσουλίνη συσχετίστηκε με μειωμένη σηματοδότηση ινσουλίνης / mTORC2 και αυξημένη παραγωγή MCP1 σε σπλαχνικό λιπώδη ιστό από παχύσαρκα άτομα. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη στον λιπώδη ιστό οδηγεί σε φλεγμονή και όχι το αντίστροφο.

Insulin resistance causes inflammation in adipose tissue; Mitsugu Shimobayashi, Verena Albert, Bettina Woelnerhanssen, et al; Journal of Clinical Investigation (JCI) (Marv 2018).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, κάντε download το παρακάτω PDF.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάπτυξη - Σχεδίαση: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ